gun fire

gun fire
artilerijos šaudymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės artilerijos ugnies leidimas į taikinius. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų arba tiesioginiu taikymu iš atvirųjų ugnies pozicijų. Artilerijos šaudymas skiriamas pagal trajektorijos pobūdį – iškilusis, lėkštasis ir mortyrinis; pagal taikymo į taikinį pobūdį – tiesioginis (iš atvirųjų ugnies pozicijų), pusiau tiesioginis (iš pusiau uždarų ugnies pozicijų), netiesioginis (iš uždarųjų ugnies pozicijų); pagal šaudymo uždavinį – kaunamasis, ardomasis, šviečiamasis, dūmijamasis ir kt.; pagal sviedinio sprogimo pobūdį – smūginis, rikošetinis, nuotolinis; pagal taikinio pobūdį – šaudymas į šarvuotus, dalinai šarvuotus ir nešarvuotus, matomus ir nematomus, judančius ir nejudančius, planinius ir neplaninius ir kt. taikinius, su dideliu poslinkiu, tiesiojo šūvio nuotoliu ir pan.; pagal ugnies uždavinio atlikimo būdą – šaudymas pagal ugnies lentelę, pagal iš anksto nustatytas nuostatas, keliomis taikiklio nuostatomis. Dar gali būti netikslus ir kt. šaudymas. atitikmenys: angl. artillery fire; artillery firing; gun fire; gunnery rus. стрельба артиллерии ryšiai: dar žiūrėkkranto artilerijos šaudymas dar žiūrėklaivų artilerijos šaudymas dar žiūrėkzenitinės artilerijos šaudymas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Gun fire — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • gun|fire — «GUHN FYR», noun. 1. the shooting of a gun or guns: »The Near East crackles with intermittent gunfire (Newsweek). 2. the time at which the morning or evening gun is fired on a military post, etc. 3. Military. the use of weapons that shoot, such… …   Useful english dictionary

  • gun·fire — /ˈgʌnˌfajɚ/ noun [noncount] : the firing of guns We heard gunfire in the distance. There was (an exchange of) gunfire between the gangs. [=they shot guns at each other] …   Useful english dictionary

  • Ship gun fire-control system — Mk 37 Director c1944 with Mk 12 (rectangular antenna) and Mk 22 orange peel Ship gun fire control systems (GFCS) enable remote and automatic targeting of guns against ships, aircraft, and shore targets, with or without the aid of radar or optical …   Wikipedia

  • Gun — (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which throws or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gun barrel — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gun carriage — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gun cotton — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gun deck — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gun metal — Gun Gun (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”